Specialafdelingen - ved Løsning Skole

Formål med specialafdelingen i Løsning Skole

Specialafdelingen på Løsning Skole er en specialklasserække for elever, der af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) er henvist til specialundervisning efter Folkeskolens § 20 stk. 1.
Visitationen foretages af et visitationsudvalg og tilbuddet gælder primært for skolerne i Hedensted Kommune, men der kan i enkelte tilfælde forekomme visitationer af elever fra andre kommuner.

Specialafdelingens opgave er i samarbejde med elever, forældre og andre samarbejdspartnere at skabe de nødvendige forudsætninger for alsidig personlig udvikling og indlæring af kompetencer, som beskrevet i folkeskoleloven §1 stk. 1-3, samt bekendtgørelse om specialundervisning kapitel 1 § 1 stk. 2.
Særligt fokus sættes derudover på begrebet livskompetence, der forstås som elevens evne til at kunne navigere som et selvstændigt og selvhjulpent individ i samfundet.

Spec Loesning Skole