Fællesskabets R E T - et værdigrundlag

Der arbejdes løbende med værdigrundlaget i klassens tid. Det følgende er elevrådets "tolkning" af værdigrundlaget, der danner udgangspunkt for arbejdet i den enkelte klasse. Her er arbejdet med "TRIVSELSTRÆET" også en vigtig del af arbejdet med værdigrundlaget.

 Trivselstræet

I skoleåret 2012/13 har elevrådet arbejdet med værdigrundlaget og trivselspolitikken ud fra det "TRIVSELSTRÆ", som skolebestyrelsen og elevrådet har udarbejdet i et tæt samarbejde.

Det er besluttet, at TRIVSELSTRÆET skal være Løsning skoles trivselspolitik. TRIVSELSTRÆET er også blevet meget synligt i skolens dagligdag via det arbejde, der er sket på de enkelte årgange/klasser.

Vedtaget i elevrådet 2012.

Revideret april 2015.