Sundhedsplejen på Løsning Skole

Hvad kan I bl.a. bruge mig til:

Drøftelse, sparring og rådgivning omkring børns sundhed, generelle trivsel og udvikling.

Sundhedsplejens tilbud på skolen er:

  • 0. klasse: Indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen med forældre
  • 2. klasse : individuel sundhedssamtale samt måling af højde og vægt
  • 4. klasse : vægt/højde, sundhedspædagogik, hvad sker der med kroppen i puberteten pige/dreng
  • 6. klasse: sundhedssamtale, højde/vægt.  (Pubertetsundervisning evt. i 5. klasse)
  • 8. klasse: udskolingsundersøgelse: høreprøve, højde, vægt, syn. Sundhedssamtale eller sundhedseksperimentariet
  • Alle elever i specialafdelingen ses hvert år. Højde + vægt. Syn og hørelse efter behov.

Eva Lillelund Ross

Jeg træffes tirsdag og onsdag formiddag

(dog enkelte undtagelser, spørg evt. på kontoret)

Mail: eva.ross@hedensted.dk

eller på skolens intra, initialer: ELR

Tlf: 5118 2683